УСЛУГИ

Сервисната служба на БиоСтарт ја сочинуваат биохемичар, два дипл.електро-инженери и инжењер-технолог, специјално остручени во тренинг центрите на нашите производители. Стручната сервисна служба дава 24/7 поддршка на коминтентите. Нудиме и on-line поддршка, на некој од нашите телефонски броеви. Доколку сакате да се осигурате во квалитетот и професионалноста на сервисните услуги и поддршката, слободно јавете се на некој од нашите клиенти.