ЗА НАС

БиоСтарт ДООЕЛ- СКОПЈЕ е основан 10.07. 1995 година. Основна дејност на фирмата е консалтинг и големо продажба на медицинска, дијагностичка, истражувачка и ветеринарна опрема за лаборатории во јавните и приватните установи, продажба на  соодветни контроли за квалитет, реагенси, како и техничка и сервисна поддршка.

Нашиот тим од високо квалификуван и стручен кадар  стои на располагање на нашите коминтенти и излегува во пресрет на барањата во секојдневната комуникација на македонски, англиски и германски јазик.

БиоСтарт е сертифициран според ISO 9001:2015

НАША ВИЗИЈА

Со пласман на високо квалитетна лабораториска опрема и високо квалитетни контроли и реагенси, до постигнување  на светски  стандарди во лабoраториското работење во Република Македонија.